Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/wspolpraca/6930,Wojewodzkie-Zespoly-do-spraw-Przeciwdzialania-Handlowi-Ludzmi.html
2023-02-06, 00:24
A A A

Wojewódzkie Zespoły do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 18.05.2018

W oparciu o art. 22 pkt. 15 ustawy z dnia 30 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 17 i 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) w związku z Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi do 2016 roku powstały w Polsce tzw. wojewódzkie Zespoły do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

W skład Zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą, przede wszystkim, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele instytucji, uczestniczących w pracach zespołów regionalnych zwiększą efektywność swoich działań poprzez bieżącą wymianę informacji oraz koordynację wszelkich podejmowanych przedsięwzięć, w tym o charakterze prewencyjnym.

Tagi:

podziel się treścią: