Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Wojewodowie

Dodane dnia 19.02.2015

W celu właściwego stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi w 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w art. 22 pkt 15 wskazano nowe zadanie dla wojewody polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. W tym celu w ramach struktur urzędów wojewódzkich została ustanowiona nieformalna sieć konsultantów wojewódzkich do spraw wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi, którą tworzą przeszkoleni pracownicy urzędów wojewódzkich, odpowiedzialni za kontakt i współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na terenie danego województwa, jak również z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom handlu ludźmi.

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi