Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Dodane dnia 19.02.2015

Urząd do Spraw Cudzoziemców pełni istotną rolę w zakresie wstępnej identyfikacji (rozpoznania) potencjalnych ofiar handlu ludźmi wśród cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. W ramach prowadzonych postępowań o nadanie statusu uchodźcy pracownicy Urzędu mogą wejść w posiadanie istotnych informacji wskazujących, że cudzoziemiec padł ofiarą wykorzystania do handlu ludźmi.

W celu usprawnienia właściwego postępowania w takich przypadkach w 2013 r. został opracowany dokument pt. „Procedura postępowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrujących wnioski o nadanie statusu uchodźcy w przypadku dokonania wstępnej identyfikacji Cudzoziemca jako ofiary handlu ludźmi”, oraz praktyczne narzędzia w formie załączników (m.in. Wskaźniki identyfikacji potencjalnych ofiar handlu ludźmi). Ponadto, w Departamencie Postępowań Uchodźczych został wskazany nieetatowy koordynator ds. handlu ludźmi, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie właściwego przepływu informacji oraz podejmowanych działań w stosunku do cudzoziemców - (potencjalnych) ofiar handlu ludźmi, będących w procedurze uchodźczej.

Tagi:

podziel się treścią: