Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodane dnia 19.02.2015

Z uwagi na fakt, iż resort pracy i polityki społecznej jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, pełni kluczową rolę w zakresie wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w ramach pomocy społecznej przewidziana jest możliwość udzielenia interwencji kryzysowej bezpośrednio z uwagi na potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi.  

W celu zapewnienia sprawnej realizacji ww. zadania, od 2008 r. MRPiPS corocznie organizuje cykl szkoleń skierowanych do personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na temat wsparcia ofiar handlu ludźmi, w tym również na temat możliwości i zasad współpracy ośrodków interwencji kryzysowych z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. 

W 2014 r. MRPiPS przyjęło opracowane przez grupę ekspercką ds. wsparcia ofiar handlu ludźmi „Standardy bezpiecznego schronienia dla ofiar handlu ludźmi” i przekazał je do stosowania jako materiał pomocniczy dla kadry pomocy społecznej prowadzącej ośrodki interwencji kryzysowej oraz punkty interwencji kryzysowej.

Tagi:

podziel się treścią: