Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Prokuratura

Dodane dnia 19.02.2015

W czerwcu 2007 r. w prokuraturach apelacyjnych i wybranych prokuraturach okręgowych zostali wyznaczeni prokuratorzy pełniący rolę konsultantów do spraw handlu ludźmi.

Ich głównym zadaniem, jako ekspertów w dziedzinie ścigania handlu ludźmi, jest nadzorowanie postępowań w sprawach o handel ludźmi w podległych jednostkach prokuratury, a także usprawnianie współpracy pomiędzy prokuraturą, a Policją i Strażą Graniczną w kwestii ścigania przestępstwa handlu ludźmi oraz ochrony ofiar. Prokuratorzy - konsultanci znajdują się pod nadzorem służbowym Prokuratury Generalnej w ramach której w Departamencie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wskazany został prokurator - koordynator ds. handlu ludźmi, odpowiedzialny m.in. za:

  • reprezentowanie prokuratury w pracach międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi,
  • nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi,
  • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania handlu ludźmi.

Procedury działania Prokuratury:

Informacje pozyskiwane w ramach monitoringu i koordynacji postępowań w sprawach o handel ludźmi pozwoliły na wypracowanie w Departamencie ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej aktualnych Wskazówek dotyczących prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi, które w 2014 r. zostały skierowane do użytku dla prokuratorów prowadzących sprawy dotyczące przestępstwa handlu ludźmi.

W dokumencie tym podkreślono szczególną sytuację ofiar handlu ludźmi i możliwe sposoby udzielenia im pomocy, jak również zwrócono uwagę na najważniejsze uprawnienia pokrzywdzonego wynikające zarówno z przepisów z obszaru prawa karnego, jak też z przepisów imigracyjnych i zabezpieczenia społecznego.

We wskazówkach została podjęta kwestia specjalnego trybu przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych. Zwrócono również uwagę na kwestię odstąpienia od ścigania lub zaniechania stosowania sankcji karnych wobec pokrzywdzonych. W przypadku ofiar handlu ludźmi jest to szczególnie istotne, gdyż ich zachowania często mogą zawierać znamiona takich przestępstw, jak nielegalne przekroczenie granicy czy posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Wskazano również instrumenty prawne umożliwiające dochodzenie roszczeń cywilnych na rzecz ofiar w postępowaniu karnym.

Tagi:

podziel się treścią: