Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 16.02.2015

Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi - Fundacja La Strada

Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu "PL-15 - Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

 

Celem projektu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci organizacji wspierającej zapobieganie oraz zwalczanie handlu ludźmi. Projekt ma również na celu poprawę jakości i efektywności pracy organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem  handlu ludźmi. Działalnością Sieci maja być objęte wszystkie województwa w Polsce. Utworzenie zinstytucjonalizowanego modelu współpracy ma pozwolić na wzmocnienie potencjału organizacji regionalnych, wymianę informacji, poprawę skuteczności działania i współdziałania z organami administracji państwowej.

W projekcie zaplanowano stworzenie Sieci, jej rozwijanie i budowanie potencjału. 

Rezultatem projektu ma być wzmocniona współpraca miedzy władzami publicznymi a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi

Drugim rezultatem będzie podniesienie potencjału kadr organizacji regionalnych działających
w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Cele szczegółowe projektu:

  • Utworzenie branżowej wysokospecjalistycznej sieci organizacji przeciwdziałających  handlowi ludźmi w celu poprawy jakości i efektywności ich pracy, profesjonalizacji działań oraz wzmocnienia potencjału, tak by w efekcie mogły być partnerem instytucji publicznych i organów ścigania we wspólnych działaniach mających na celu zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi.

  • Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen.

  • Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi i struktur, wzmocnienie potencjału a także wdrażanie najlepszych praktyk oraz profesjonalny monitoring ich działań.

  • Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa.

  • Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie handlu ludźmi, a także zdobywania funduszy i organizacji wydarzeń.

  • Opracowanie standardów świadczenia usług dla ofiar handlu ludźmi, w szczególności zachowania bezpieczeństwa i prywatności oraz szacunku dla wyborów ofiar.

  • Pomoc organizacjom pracującym na rzecz migrantów i ofiar przestępstw w rozszerzeniu działalności o tematykę przeciwdziałania handlowi ludźmi.

  • Docelowo w Sieci znajdzie się 28 organizacji ze wszystkich województw w kraju.

Partnerami w tym projekcie są: Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z Warszawy, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć z Krakowa, Stowarzyszenie „Po-moc” dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius and Ratio” ze Szczecina.

Tagi:

podziel się treścią: