Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/prowadzone-dzialania/6561,Studium-badawcze-i-seminarium-dotyczace-strategii-redukcji-popytu-na-prace-i-usl.html
2021-03-07, 22:36
A A A

Studium badawcze i seminarium dotyczące strategii redukcji popytu na pracę i usługi dostarczane przez ofiary handlu ludźmi.

Dodane dnia 21.05.2015

W ramach projektu Rada Europy przeprowadzi badanie dotyczące możliwości redukcji popytu na wszystkie formy handlu ludźmi w Polsce. Badanie będzie prowadzone przez ekspertów - zarówno polskich, jak i zagranicznych - wybranych przez Radę Europy

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w trakcie seminarium, które odbędzie się w Warszawie na początku roku 2016.

Tagi:

podziel się treścią: