Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
Norway Grands

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

A A A

Aktualizacja strony Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar handlu Ludźmi

Dodane dnia 21.05.2015

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne (KCIK) jest zadaniem zleconym Ministra Spraw Wewnętrznych, finansowanym z budżetu państwa, a realizowanym przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie.

Podstawowym zadaniem KCIK jest ochrona i wsparcie ofiar handlu ludźmi w Polsce. W ramach KCIK prowadzone są dwa ośrodki dla ofiar zapewniające bezpieczne zakwaterowanie. KCIK udziela ofiarom handlu ludźmi podstawowej pomocy interwencyjnej, pomocy psychologicznej, podstawowej pomocy medycznej prawnej, zapewnia zakwaterowanie i wyżywieniie.

WIęcej o  KCIK

Strona KCIK przeznaczona jest, przede wszystkim, dla osób poszukujących pomocy, ofiar i świadków handlu ludźmi. Dlatego chcemy, poprawić strukturę strony, tak, żeby była bardziej przejrzysta, ułatwiając jednocześnie dostęp do najważniejszych informacji wszystkim zainteresowanym. Aktualizacja rozszerzy równiez znacznie katalog dostępnych wersji językowych strony.

Tagi:

podziel się treścią: