Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
Norway Grands

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

A A A

Badanie opinii dotyczące handlu ludźmi

Dodane dnia 21.05.2015

Badanie opinii dotyczące handlu ludżmi pozwoli na uzyskanie wiedzy o tym jak Polacy postrzegają zjawisko handlu ludźmi. Badanie sprawdzi, jak szeroką wiedzę mamy na temat różnych form wykorzystania, możliwości uzyskania pomocy oraz jak bardzo jesteśmy skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań. Badanie pomoże również zidentyfikować grupy i regiony szczególnie zagrożone handlem ludźmi oraz ułatwi planowanie kolejnych działań prewencyjnych.

Realizacja badania

Badanie zrealizowane zostało przez ośrodek badań "Realizacja" w dniach 30 kwietnia - 24 maja 2015 r. Całość badania podzielona została na dwa moduły. Pierwszy z nich prowadzony był na terenie całej Polski, drugi obejmował natomiast osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia z województw wybranych ze względu na wysoki poziom migracji zagranicznych i stopę bezrobocia. Moduł drugi zawierał mniej pytań ogólnych, dotyczących opinii na temat handlu ludźmi, w nieco szerszy sposób sprawdzał natomiast skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań związanych z wyjazdami do pracy za granicę oraz znajomość form handlu ludźmi.

Wykorzystany kwestionariusz był konsultowany z Fundacją La Strada, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.

Moduły badania zrealizowane zostały na losowej próbie reprezentatywnej dla:

  • moduł 1 – ogółu populacji Polski w wieku powyżej 15 lat (wielkość próby N=1005) 
  • moduł 2 – ogółu ludności z województw lubuskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego, w wieku 18-25 lat (wielkość próby N=1005)

W obu modułach badanie przeprowadzone zostało metodą CAPI - komputerowo wspomaganego wywiadu osobistego.

Tagi:

podziel się treścią: