Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/struktura-instytucjona/prowadzone-projekt/poprawa-zdolnosci/aktualnosci/6554,Spoleczna-swiadomosc-zagrozen-zwiazanych-z-handlem-ludzmi-i-podejmowaniem-pracy-.html
2023-03-21, 18:47
A A A

Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą 2015

Dodane dnia 16.10.2015

W ramach realizacji projektu Improving Poland's capacity to prevent trafficking in human beings Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło badanie społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą.

Raport z badania - okładkaCelem badania było pozyskanie wiedzy na temat:

  • społecznej świadomości handlu ludźmi,
  • postaw Polaków wobec zjawiska handlu ludźmi,
  • świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi,
  • postaw Polaków wobec wyjazdów do pracy za granicę,
  • znajomości dostępnych możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wykorzystania.

Ponadto badanie stanowić ma narzędzie pomagające profesjonalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi dostosować przyszłe działania informacyjne i edukacyjne do potrzeb.

Badanie zrealizowane zostało w dwóch modułach. Moduł 1 to badanie ogólnopolskie, badające głównie świadomość zjawiska handlu ludźmi i opinie na jego temat. Badanie w module 1  przeprowadzone zostało na losowej próbie 1005 mieszkańców Polski. Moduł 2 szerzej bada postawy wobec emigracji zarobkowej oraz skłonność do ryzykownych zachowań wśród ludzi młodych z województwa: śląskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Województwa te wybrane zostały ze względu na wysoki poziom zagranicznej emigracji zarobkowej, wysoką stopę bezrobocia i niskie dochody. Taka konstrukcja badania pozwala również na pokazanie różnic pomiędzy opiniamii i kompetencjami grupy szczególnie zagrożonej handlem ludźmi i ogółem populacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.

Tagi: raport, badanie

podziel się treścią: