Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6149,Telefon-zaufania-dla-ofiar-i-swiadkow-handlu-ludzmi.html
2021-07-31, 04:32
A A A

Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi

Dodane dnia 30.07.2020

+48 22 628 01 20

oraz

+ 48 22 628 99 99

Kom. +48 605 687 750*

(*Numer kom. interwencyjny tylko poza godzinami pracy biura: pon. - czw. po godz. 18:00, pt. po godz. 14:00*)

+ 48 22 621 56 18*

(*Telefon dla klientów wietnamsko-języcznych)

W ramach zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich lub cudzoziemców oraz osób zagrożonych procederem, prowadzony jest całodobowy telefon zaufania oraz telefoniczne poradnictwo prewencyjne. Telefon służy do kontaktów z ofiarami, ich bliskimi, instytucjami i osobami, które się z nimi stykają, szczególnie z organów ścigania, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz służb konsularnych. Rozmowa telefoniczna umożliwia wstępną diagnozę potrzeb oraz uzgodnienie dalszych działań. Infolinia jest także pomocna dla osób planujących wyjazd za granicę w zakresie porad i informacji przedwyjazdowych, a ponadto służy do kontynuowania współpracy z osobami mieszkającymi w domu i będącymi w stadium reintegracji. Informacje przekazywane są w czterech językach – polskim, angielskim, francuskim i wietnamskim.

Tagi:

podziel się treścią: