Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6149,Telefon-zaufania-dla-ofiar-i-swiadkow-handlu-ludzmi.html
2020-03-28, 21:50
A A A

Telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi

Dodane dnia 18.07.2013

22 628 99 99

Telefon zaufania jest czynny non stop, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 19, w piątki w godzinach od 9 do 14 w ramach pracy biura, w pozostałym zaś czasie jako komórka interwencyjna obsługiwana przez doświadczonych pracowników. Telefon służy do kontaktów z ofiarami, ich bliskimi, instytucjami i osobami, które się z nimi stykają, szczególnie z organów ścigania, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz służb konsularnych. Rozmowa telefoniczna umożliwia wstępną diagnozę potrzeb, poinformowanie o ofercie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) oraz uzgodnienie dalszych działań. Infolinia jest także pomocna dla osób planujących wyjazd za granicę w zakresie porad i informacji przedwyjazdowych, a ponadto służy do kontynuowania współpracy z osobami mieszkającymi w domu i będącymi w stadium reintegracji. Informacje przekazywane są w czterech językach – polskim, angielskim, francuskim i wietnamskim.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Krajowego Centrum, Fundacja La Strada zajmująca się obsługą telefonu zaufania odnotowała w 2012 roku 7.098 kontaktów telefonicznych, 1.614 konsultacji dla instytucji, 393 konsultacje prewencyjne oraz 30 spotkań w różnych miejscach z potencjalnymi ofiarami.

Tagi:

podziel się treścią: