Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Komiks dla młodzieży

Dodane dnia 12.07.2013

Komiks opublikowanych w ramach kampanii "Nie jesteś na sprzedaż"

Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. Bieda i niepewność jutra, problemy ekonomiczne i polityczne zmuszają ludzi do wyjazdu z kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Ludzie traktowani są jak towar, który można sprzedać oraz wykorzystać do pracy lub komercyjnych aktów nierządu. Osoby zatrudnione legalnie lub nielegalnie w wielu sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo czy przemysł spożywczy, pracują często za minimalne stawki albo w ogóle nie otrzymują wynagrodzenia. Codziennie dowiadujemy się o przypadkach domowego niewolnictwa stosowanego wobec osób pracujących u rodzin, gdzie są wykorzystywane, poniżane i poddawane bardzo  intensywnemu rytmowi pracy. Ofiarą tego procederu paść zarówno mężczyźni, kobiety, jaki i dzieci.

Handel ludźmi stanowi obecnie poważny problem w Europie. Jego powstrzymanie leży w interesie ogólnym, gdyż stanowi zagrożenie dla praw człowieka i podstawowych wolności demokratycznych. Konwencja Rady Europy dotycząca działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 roku stanowi,
iż „handel ludźmi stanowi pogwałcenie praw człowieka i przestępstwo przeciwko godności i integralności istoty ludzkiej” oraz że „handel ludźmi czyni z nich niewolników”.

Konwencja Rady Europy jest pierwszym europejskim dokumentem mającym na celu zapewnienia: zapobiegania handlowi ludźmi, ochrony ofiar oraz ścigania osób trudniących się tym procederem. Konwencja ma zastosowanie: w przypadku wszelkich przejawów handlu ludźmi, na poziomie krajowym i międzynarodowym, powiązanych bądź nie z przestępczością zorganizowaną, dla ofiar, którymi mogą być kobiety, mężczyźni lub dzieci oraz w przypadku wszelkich form wykorzystania: seksualnego, pracy przymusowej, niewolnictwa lub podobnych praktyk oraz handlu organami ludzkimi.

Przeczytaj więcej na www.coe.int/trafficking

W 2006 roku Dyrekcja Generalna  Praw Człowieka Rady Europy opublikowała materiał w formie komiksu pn. „Nie jesteś na sprzedaż”. Historie Taliny, Fabii, Iwo, Anny i Sofii przedstawiają wszystkie powyższe formy wyzysku. Stanowią one ostrzeżenie dla obywateli państw członkowskich Rady Europy, której głównym celem jest ochrona praw człowieka.

 

Dzięki działaniom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możliwym było zapewnienie druku 100 tys. egzemplarzy komiksu w języku polskim, które zostały przesłane do wszystkich kuratoriów oświaty
w celu dystrybucji w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych i techników. W ramach kontynuacji powyższego działania, we wrześniu 2009 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło druk 60 tys. egzemplarzy ulotek informacyjnych wykorzystywanych w kampanii.

Za realizację kampanii skierowanej do młodzieży szkolnej odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Grupa Robocza międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

{MENU}

{MENU}

 

 • talina #2
  talina #2
 • talina #3
  talina #3
 • talina #4
  talina #4
 • talina #5
  talina #5
 • talina #6
  talina #6
 • talina #7
  talina #7
 • talina #8
  talina #8
 • talina #10
  talina #10
 • talina #11
  talina #11
 • talina #12
  talina #12
 • talina #13
  talina #13
 • talina #14
  talina #14
 • talina #15
  talina #15
 • talina #16
  talina #16
 • talina #17
  talina #17
 • talina #18
  talina #18
 • talina #20
  talina #20
 • talina #21
  talina #21
 • talina #22
  talina #22
 • talina #23
  talina #23
 • talina #24
  talina #24
 • talina #25
  talina #25
 • talina #26
  talina #26

 

 

Wybierz Strony

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi