Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Dwie małe dziewczynki

Dodane dnia 02.12.2013

„Dwie małe dziewczynki” to krótkometrażowy animowany film prewencyjny skierowany do młodych kobiet pochodzących z Europy Wschodniej, które w znacznym stopniu są zagrożone handlem ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Obraz powstał dzięki współpracy i konsultacjom z grupą albańskich kobiet, które stały się ofiarami tego procederu w Wielkiej Brytanii i uzyskały pomoc ze strony organizacji pozarządowej‘the Poppy Project’, udzielającej wsparcia osobom wykorzystywanym na terenie Anglii i Walii.

  • Dwie małe dziewczynki
    Dwie małe dziewczynki

Film "Two Little Girls" jest częścią kampanii informacyjnej, która rozpoczęła się w styczniu 2009 roku i będzie kontynuowana do 2014 roku. W ciągu trzyminutowej animacji poznajemy historię dwóch dziewcząt, które w podstępny sposób zostały zwerbowane wbrew ich woli do pracy w prostytucji za granicą. Celem kampanii jest uświadomienie młodych kobiet z Europy Wschodniej na temat zagrożeń związanych z obietnicami dobrze płatnej pracy w innym kraju, które przeradzają się w lata zniewolenia połączonego z wykorzystywaniem seksualnym. Dzięki działaniom podjętym przez organizacje rządowe i pozarządowe, ekspertów oraz lokalne media, obraz zobaczyło tysiące młodych ludzi w szkołach, podczas specjalnie organizowanych w tym celu warsztatów i festiwali, a także za pośrednictwem sieci Internet.

Dotychczasowe osiągnięcia kampanii:

  • Kampania została zrealizowana w następujących krajach: Albanii, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Chorwacji, Wielkiej Brytanii oraz Naddniestrzu (regionie autonomicznym Republiki Mołdawii). Wszystkie wersje dostępne są do odtworzenia  na stronie: http://www.twolittlegirls.org/country-campaigns ;
  • Obraz został przetłumaczony na 14 języków i odnotował ponad 60 000 wyświetleń na świecie;
  • W czasie kampanii zorganizowano blisko 1 000 warsztatów podczas których wyświetlano film prewencyjny;
  • Szacuje się, że warsztaty i wydarzenia organizowane w ramach kampanii w krajach Europy Wschodniej zgromadziły ponad 17 800 odbiorców;
  • Dzięki dalszemu rozpowszechnieniu przez organizacje pozarządowe oraz statutowe sieci, film został rozpowszechniony wśród 70 000 młodych ludzi.

Handel ludźmi jest zjawiskiem, które występuje na całym świecie. Państwa Europy Wschodniej mogą być zarówno krajami pochodzenia, tranzytu, jak i krajami docelowymi ofiar handlu ludźmi. Jednym z takich państw  w Europie Środkowo-Wschodniej jest Polska. Należy podkreślić, że mimo zmian, jakie zaszły w Polsce od lat 90-tych XX wieku dominującym zjawiskiem w odniesieniu do obywateli RP pozostaje handel kobietami wykorzystywanymi seksualnie zarówno w Polsce, jak i zagranicą (m.in. w Niemczech, Holandii, Włoszech) oraz osobami wyjeżdżającymi za granicę wykorzystywanymi do pracy przymusowej. W latach 2010-2011 Policja zakończyła 41 postępowań dotyczyło wykorzystania seksualnego. Zgodnie zaś z danymi Prokuratury Generalnej, opracowanymi na podstawie monitoringu postępowań przygotowawczych, których przedmiotem jest handel ludźmi, w latach 2010-2012 zarejestrowano łącznie 150 postępowań przygotowawczych wszczętych w sprawach o handel ludźmi, z czego 113 spraw dotyczyło wykorzystania w prostytucji i innych formach wykorzystania seksualnego.

W związku z realizacją działań prewencyjnych w ramach „Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych opracował we współpracy z twórcami filmu „Two Little Girls” jego polską wersję językową. Wersja ta zostanie wykorzystana w ramach kampanii informacyjnej skierowanej do młodych ludzi, w tym kobiet poszukujących pracy za granicą, organizowanej w Polsce w 2014 roku. Film znajdzie się m.in. wśród materiałów multimedialnych zamieszczonych na płycie DVD, zawierającej także scenariusze zajęć dla młodzieży, broszury informacyjne, komiksy, opowiadania wyróżnione w ramach konkursu dla młodzieży szkolnej oraz inne opracowania na temat zjawiska handlu ludźmi.

Opowieść pt. „Dwie małe dziewczynki” można obejrzeć na stronie portalu informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.handelludzmi.eu.

Film w polskiej wersji językowej ukaże się wkrótce na oficjalnej stronie kampanii Two Little Girls http://www.twolittlegirls.org/.

 

Opracowanie: adabrowska, MSW

 

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.

Tagi: film, kampania

podziel się treścią: