A A A

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj!

Dodane dnia 19.07.2013

Jeśli jesteś osobą, która stała się ofiarą handlu ludźmi lub chciałby podzielić się informacjami na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Przekazanie informacji nie stanowi zawiadomienia o przestępstwie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Twoje dane osobowe zostaną zachowane jedynie w celach związanych z uzyskaniem wiedzy na temat wykorzystania i nie będą udostępniane publicznie. Jeśli wyrazisz zgodę, możliwe jest przekazanie stosownych informacji właściwym instytucjom celem podjęcia próby kontaktu za pośrednictwem wskazanego przez Ciebie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Array

*Krajowe Centrum Interwenycjn-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) powstało w kwietniu 2009 roku. Centrum jest w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Więcej informacji na stronie: www.kcik.pl

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi