A A A

Formularz kontaktowy

Dodane dnia 19.07.2013

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591. Kontakt do Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA: ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel.: (22) 515 22 00; fax (22) 515 22 02. MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.


Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy - do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub załatwienia sprawy w zakresie objętym zgodą. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy.

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi