Strona znajduje się w archiwum.

A A A

W dniach 26-27 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja na temat ochrony i promowania praw ofiar handlu ludźmi

Dodane dnia 25.11.2013

Konferencja pn. „Pierwszeństwo dla ofiar. Konferencja na temat ochrony i promowania praw ofiar handlu ludźmi”, organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w partnerstwie z rządami Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, Radą Europy oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, zostanie otworzona przez Pana Piotra Stachańczyka – Sekretarza Stanu w MSW i Przewodniczącego międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Podczas dwudniowego wydarzenia odbędzie się szereg dyskusji na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony praw ofiar handlu ludźmi. W trakcie konferencji zostaną przedyskutowane takie kwestie, jak: identyfikacja ofiar handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania do pracy przymusowej; zadośćuczynienie i kompensata; standardy bezpiecznego zakwaterowania ofiar handlu ludźmi; zapewnienie rehabilitacji ofiar i ich bezpiecznego powrotu.

 

Konferencja jest przeznaczona dla uczestników z krajów Rady Państw Morza Bałtyckiego (Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji), krajów-darczyńców funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii), krajów- beneficjentów funduszy norweskich i EOG (Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Węgier, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii), jak również krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdowy, Armenii) oraz Chorwacji.

Przypomnijmy, że w 2010 roku Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. W ubiegłym roku unijni eksperci GRETA (czyli Grupy Ekspertów Rady Europy do Spraw Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi) sprawdzili, jak Polska radzi sobie z wdrażaniem przepisów wspomnianej Konwencji. Raport odnoszący się do Polski został przyjęty w czerwcu tego roku. Dokument ten dostępny jest wraz z komentarzem Strony Polskiej w języku angielskim na stronie internetowej Rady Europy.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 26-27 listopada w hotelu Novotel w Warszawie (ul. Marszałkowska 94/98). Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w konferencji. Wejście możliwe jest za okazaniem legitymacji dziennikarskiej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się także na stronie: www.victimsfirst.pl.

Wsparcie ofiar handlu ludźmi w Polsce

Począwszy od 2006 roku na zlecenie ministra spraw wewnętrznych realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. Program skierowany jest do  cudzoziemców-obywateli państw trzecich, zidentyfikowanych w Polsce jako ofiary handlu ludźmi. Ponadto, program jest w całości finansowany z budżetu państwa i realizowany w formie zadania publicznego, zlecanego organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu otwartego.

 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Od stycznia 2010 roku Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi jest częścią zadania pn. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Centrum pomaga zarówno obywatelom RP, jak i cudzoziemcom, będącym ofiarami handlu ludźmi. W ramach tego zadania udzielana jest także pomoc ofiarom handlu ludźmi, w szczególności cudzoziemcom, wobec których dopuszczono się łamania praw pracowniczych.

Od 2013 roku Krajowe Centrum jest prowadzone przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku z pomocy Centrum skorzystało łącznie 356 osób (w tym 158 obywateli RP i 198 cudzoziemców).

 

Pliki do pobrania 

Tagi: IOM, MSW, konferencja

podziel się treścią: