Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

O Ośrodku Badań Handlu Ludźmi

Dodane dnia 20.05.2014

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi jest placówką badawczą i edukacyjną funkcjonującą w ramach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW.

Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie funkcjonowania niezależnego ośrodka akademickiego zajmującego się prowadzeniem wszelkich form aktywności naukowej, szkoleniowej, dydaktycznej i informacyjnej związanych ze współczesnymi formami niewolnictwa.

Powstanie Ośrodka było ściśle związane z realizacją przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego projektu Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. W jego ramach odbywały się badania naukowe, szkolenia dla funkcjonariuszy organów ścigania, konferencje międzynarodowe, seminaria i warsztaty. Rezultatem Projektu była m.in. pierwsza w Polsce monografia/podręcznik dotycząca handlu ludźmi, która ukazała się w czerwcu 2006, a także szereg innych publikacji. Niewątpliwie pozytywnym efektem realizacji Projektu było powstanie Zespołu osób, które zainteresowały się problematyką handlu ludźmi. Ponieważ to zainteresowanie okazało się trwale, a problem handlu ludźmi nie przestawała być istotnym, w jakimś sensie naturalna stała się potrzeba stworzenia forum aktywności dla tych osób. Tak oto, w 2006 powstał Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, który jest jedyną placówką naukową tego typu w Polsce i jedną z niewielu na świecie.

Zespół Ośrodka współpracuje z licznymi instytucjami krajowymi (MSW, KGP, KGSG, Prokuratura Generalna) oraz zagranicznymi (Unia Europejska, Rada Europy, EUROPOL, OBWE, MOP). Dzięki wieloletniej współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce Ośrodek nawiązał kontakty z licznymi uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zarówno badaniem jak i eliminowaniem handlu ludźmi w USA.

Główne działania OBHL:

 1. Prowadzenie badań naukowych
 2. Prowadzenie zajęć akademickich
 3. Gromadzenie informacji oraz tworzenie baz danych
 4. Organizowanie szkoleń
 5. Organizowanie kampanii informacyjnych
 6. Różnorodne formy współpracy międzynarodowej
 7. Organizowanie seminariów i konferencji
 8. Opracowywanie ekspertyz
 9. Opiniowanie aktów prawnych
 10. Konsultacje praw badawczych

Projekty badawcze OBHL:

 1. Cross-border sex-industry related crime prevention – Poland, Czech Republic and Germany. Projekt realizowany był wspólnie z Uniwersytetem w Lipsku oraz Uniwersytetem Karola w Pradze.
 2. THBSE – COOP-TRAF. Law Enforcement Agencies and NGOs cooperation in the prevention and victim assistance of trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation – Hiszpania, Włochy, Portugalia i Polska
 3. Assessment of legal framework and responses of the justice system to trafficking and forced labour in Poland. Projekt zrealizowany wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy
 4. FLEX. Trafficking for forced labour and labour exploitation  – towards   increased knowledge, cooperation and exchange information in Estonia, Finland and Poland. Projekt był realizowany we współpracy z HEUNI w Finlandii oraz Uniwersytetem w Tartu, Estonia.
 5. Study on trafficking for forced labour in Poland – Susceptible economic sectors and assistance structures for victims of forced labour – projekt zrealizowany wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy.

ADSTRINGO. Poland and Russia – Addressing trafficking in human beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics and intensified organisational approaches – projekt realizowany przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.

Tagi: OBHL, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, badania, Analizy

podziel się treścią: