Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/krajowy-plan-dzialan/6335,Krajowy-Program-Zwalczania-i-Zapobiegania-Handlowi-Ludzmi-na-lata-2003-2004.html
2021-11-27, 21:41
A A A

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003-2004

Dodane dnia 06.11.2013

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi był elementem realizacji programu poprawy bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczna Polska” przyjętego przez Radę Ministrów 28 sierpnia 2002 r. Potrzeba takiego programu wynikała ze zobowiązań międzynarodowych Polski, w tym m.in. z faktu podpisania i ratyfikowania Protokołu dodatkowego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi

Tagi: Krajowy Plan Działań, Krajowy Program, dokument rządowy

podziel się treścią: