Publikacja Rady Europy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Publikacja Rady Europy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Dodane dnia 30.06.2016)

Rada Europy opublikowała raport "POWSTAWANIE DOBRYCH PRAKTYK WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ŚRODOWISKA BIZNESU ORAZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SFERZE REDUKOWANIA POPYTU NA HANDEL LUDŹMI DLA CELÓW PRACY PRZYMUSOWEJ", przygotowany przez Mike'a Dottridge w ramach projektu “Improving Poland’s Capacity to Prevent Trafficking in Human Beings", współfinansowanego przez Fundusze norweskie

czytaj więcej

APLIKACJA SZKOLENIOWA IOM

APLIKACJA SZKOLENIOWA IOM

(Dodane dnia 29.06.2016)

16 czerwca 2016 roku, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - IOM zaprezentowała pierwszą w Polsce aplikację szkoleniową, stworzoną aby wspierać walkę z handlem ludźmi. Aplikacja powstała w ramach projektu "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi", realizowanego we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, a współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.

czytaj więcej

Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi

(Dodane dnia 01.06.2016)

W dniach 30-31 maja 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Zadaniowej Rady Państw Morza Bałtyckiego ds. Handlu Ludźmi (CBSS TF-THB), ostatnie spotkanie tej grupy w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jedenastu państw – członków Rady Państw Morza Bałtyckiego.

czytaj więcej

Tagi