Raport Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Raport Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

(Dodane dnia 25.10.2016)

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ma przyjemność przedstawić już czwartą edycję corocznego raportu na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ofiar cudzoziemskich. W raporcie ujęte zostały dane za rok 2015 oraz dane za I połowę roku 2016.

czytaj więcej

Jedenasta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej nt. handlu ludźmi

Jedenasta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej nt. handlu ludźmi

(Dodane dnia 25.10.2016)

20 października 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się Jedenasta Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej, tym razem na temat „Wsparcie dla cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi – dobre praktyki mechanizmu referencyjnego”. Konferencja wpisała się w serię wydarzeń, realizowanych w ramach obchodów 10-tego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.

czytaj więcej

18.10. - Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi

18.10. - Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi

(Dodane dnia 18.10.2016)

Dziś obchodzimy 10 Europejski Dzień przeciwko handlowi ludźmi. Z tej okazji Komisja Europejska dokonała przeglądu działań podejmowanych od 2004 roku w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi. Przegląd ten jest ostatnim z 40 działań priorytetowych, wymienionych w Europejskiej Strategii przeciwko Handlowi Ludźmi i zakończy się z końcem 2016 roku.

czytaj więcej

Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

(Dodane dnia 17.10.2016)

13 października 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Seminarium było współorganizowane przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA i Radę Europy w ramach projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi”.

czytaj więcej

Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Seminarium nt. zaangażowania biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

(Dodane dnia 07.10.2016)

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Co roku z tej okazji organizowane są różne wydarzenia na temat zjawiska handlu ludźmi. W bieżącym roku, we współpracy z Radą Europy w ramach projektu „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi” planowana jest m.in. organizacja seminarium poświęconego zaangażowaniu biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej, które odbędzie się 13 października br. w budynku MSWiA.

czytaj więcej

10 Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

10 Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

(Dodane dnia 05.10.2016)

18 października, po raz dziesiąty, obchodzimy Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. W związku z tym, w październiku w całej Polsce odbywają się konferencje, spotkania, happeningi, wystawy, związane z tą tematyką.

czytaj więcej

Tagi