Ocena wdrożenia Dyrektywy 2009/52/WE (dyrektywy sankcyjnej)

Ocena wdrożenia Dyrektywy 2009/52/WE (dyrektywy sankcyjnej)

(Dodane dnia 08.09.2014)

Komisja Europejska przedłożyła Parlamentowi i Radzie informację na temat wdrożenia Dyrektywy 2009/52/WE w sprawie minimalnych norm w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, zwanej potocznie dyrektywą sankcyjną.

czytaj więcej

Tagi