W dniu 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach

(Dodane dnia 28.04.2014)

W dniu 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, wprowadzająca istotne zmiany w zakresie uregulowań prawno-pobytowych cudzoziemców zidentyfikowanych na terytorium Polski jako ofiary handlu ludźmi. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o Straży Granicznej, zgodnie z którymi funkcjonariusze Straży Granicznej będą uprawnieni do ścigania sprawców przestępstwa handlu ludźmi (art. 470).

czytaj więcej

Debata okrągłego stołu nt. rekomendacji GRETA

(Dodane dnia 22.04.2014)

Dn. 15 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się debata okrągłego stołu jako kontynuacja działań krajowych w odniesieniu do raportu Grupy ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) i rekomendacji Komitetu Stron w zakresie implementacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

czytaj więcej

Tagi