Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Handel ludźmi to przestępstwo!

Dodane dnia 03.12.2020

Sytuacja gospodarcza związana z pandemią koronawirusa może zostać wykorzystana do zatrudnienia osób na niegodziwych warunkach lub wykorzystywaniu ich do pracy przymusowej. Dlatego MSWiA rozpoczyna akcję informacyjną „Handel ludźmi to przestępstwo!”. W ramach pierwszego etapu przygotowano billboardy informujące o tym, gdzie ofiary handlu ludźmi mogą szukać pomocy. Resort w kolejnych etapach planuje druk i kolportaż ulotek w czterech wersjach językowych m.in. w ukraińskiej i wietnamskiej oraz plakatów. Planujemy również wyświetlanie informacji na lotniskach.

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Zgodnie z danymi prokuratury w ubiegłym roku liczba zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi wyniosła 208 osób, w tym 21 małoletnich. W 2018 r. były to 222 osoby, a w 2017 r. - 453 osoby. Niestety nadal większość ofiar handlu ludźmi nie zgłasza się po pomoc.

Billboardy w Warszawie

Pandemia COVID-19 może spowodować niekorzystne zmiany na rynku pracy. Obecna sytuacja może zostać wykorzystana w celu zatrudniania osób na niegodziwych warunkach lub wykorzystania ich do pracy przymusowej. Dlatego głównym celem akcji MSWiA jest informowanie potencjalnych ofiar o zagrożeniach związanych z przestępstwem handlu ludźmi.

Resort chce dotrzeć przede wszystkim do obywateli Wietnamu i Ukrainy – osoby pochodzące z tych krajów stanowiły do tej pory najliczniejszą grupę ofiar. W związku z tym dwa billboardy informujące o tym, gdzie szukać pomocy stanęły na trasie do Wólki Kosowskiej, a kolejny w okolicy ulicy Bakalarskiej. Na billboardach znajduje się informacja w językach: polskim, wietnamskim i ukraińskim. Informacje będą eksponowane w tych miejscach przez dwa tygodnie (od 1 do 15 grudnia br.).

Na billboardach jest promowany numer całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi +48 22 628 01 20.

Kolportaż ulotek i plakatów

Resort planuje w kolejnych etapach kolportaż ulotek w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i wietnamskiej oraz plakatów. Zakładamy również rozpowszechnianie informacji na wyświetlaczach na lotniskach.

Dystrybucję materiałów w poszczególnych regionach wesprą wojewódzkie Zespoły do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W ich skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą, przede wszystkim, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych. 

MSWiA wspiera pracę zespołów poprzez cykliczną organizację  ogólnopolskich spotkań, jak również właśnie poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych. W 2020 r. rozdysponowano do zespołów wojewódzkich 25 tys. broszur edukacyjnych.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne

W zakresie realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko handlowi ludźmi, w ramach zadania publicznego, funkcjonuje Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi” jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne), poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

 

Informacja prasowa MSWiA

Tagi:

podziel się treścią: