Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6963,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-okresie-styczen-grudzien-2021-r-zadania-pu.html
2023-03-21, 17:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń-grudzień 2021 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Dodane dnia 30.10.2020

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

Pliki do pobrania 

Tagi:

podziel się treścią: