Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Nabór wniosków na grant o tematyce wsparcia ofiar handlu ludźmi

Dodane dnia 06.02.2019

Informujemy o otwartych naborach na projekty w ramach środków unijnych, które dotyczą tematyki handlu ludźmi. Pod poniższymi linkami znajdują się konkretne informacje dot. tematów, celów, czy warunków kwalifikowalności. Zapraszamy do aplikowania.

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie budowania potencjału w dziedzinie praw dziecka i wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom REC-RCHI-PROF-AG-2019:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

 Zaproszenie do składania wniosków w sprawie zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet REC-RDAP-GBV-AG-2019:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

 

Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania skutecznego wdrażania zasady niedyskryminacji REC-RDIS-DISC-AG-2019:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

 

Zaproszenie do składania wniosków w celu zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji oraz do monitorowania, zapobiegania i zwalczania mowy nienawiści w Internecie REC-RRAC-RACI-AG-2019:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=REC-AG-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

 

  

 

Tagi:

podziel się treścią: