Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

RAPORT ŚRÓDOKRESOWY z realizacji „Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020”.

Dodane dnia 11.01.2019

„Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020” (dalej KPD) został przyjęty przez Radę Ministrów 29 maja 2017 r. W związku z powyższym dzięki wkładom poszczególnych ministerstw w grudniu 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało raport z realizacji postanowień za lata 2017-2018.

W październiku 2017 r. w ramach przygotowania do wdrażania KPD ówczesne Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu zorganizowało konferencję pt. „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania”, skierowaną zarówno do przedstawicieli administracji publicznej, jak i przedstawicieli sektora przedsiębiorstw i instytucji pozarządowych. Wśród obszarów tematycznych, którym poświęcono najwięcej uwagi znalazły się następujące zagadnienia: 

 • przeciwdziałanie pracy przymusowej oraz handlowi ludźmi do pracy przymusowej, 
 • ochrona sygnalistów, 
 • godzenie życia zawodowego z rodzinnym, 
 • poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, 
 • ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w działaniach sektora usług turystycznych, 
 • odpowiedzialność pośredników internetowych za treści publikowane w internecie.

Raport powstał na podstawie wkładów następujących instytucji:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM
 • Departament Skarbu Państwa KPRM
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Urząd Zamówień Publicznych 
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania 
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Raport stanowi zbiór działań powyższych resortów realizowanych względem wdrażania przez nie Wytycznych ONZ.

 

Pliki do pobrania 

Tagi:

podziel się treścią: