Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Wizyta studyjna w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

Dodane dnia 30.10.2017

W dniu 28 września br. w ramach projektu „Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi”, współfinansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej PL 15 Norweskiego Mechanizmu Finansowego, odbyła się wizyta studyjna w Warszawie, w której uczestniczyła Pani Lorena Xhani, przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Albanii. W ramach wizyty zorganizowano seminarium eksperckie.

 • Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"
  Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"
 • Fundusze norweskie
  Fundusze norweskie
 • Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"
  Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"
 • Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"
  Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

Seminarium dotyczyło ewaluacji systemu wsparcia małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Albanii, 
 • Komenda Główna Policji,
 • Komenda Główna Straży Granicznej,
 • Prokuratura Krajowa,
 • Urząd ds. Cudzoziemców,  
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto w spotkaniu udział wzięły także organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z dziećmi, tj. La Strada. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz przedstawiciele 4 Ambasad - Norwegii, Ukrainy, Azerbejdżanu i Niemiec. 

Seminarium otworzył Pan Adam Knych, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAiPM MSWiA). Dyrektor przedstawił uczestnikom zjawisko handlu dziećmi, a także system przeciwdziałania temu procederowi w Polsce.

Następnie Pani Joanna Sosnowska, Naczelnik Wydziału ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi DAiPM MSWiA, omówiła założenia projektów dot. handlu ludźmi realizowanych w ramach funduszy norweskich. 

Kolejnym prelegentem była Pani Lorena Xhani z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Albanii, która zaprezentowała dobre praktyki Rządu Albańskiego w ramach zwalczania handlu dziećmi oraz system podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie programu zajęć szkolnych.

Pani Agata Kobylińska z DAiPM MSWiA przedstawiła funkcjonujący w ramach krajowego mechanizmu referencyjnego "Algorytm identyfikacji i postępowania dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w przypadku małoletniej ofiary handlu ludźmi", którego celem jest niezwłoczne zabezpieczenie potrzeb dzieci - ofiar handlu ludźmi. Pani Marcelina Mroczkowska z DAiPM MSWiA omówiła z kolei raport "Najlepsze praktyki i wyzwania systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce", sporządzony przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Dokument ten był konsultowany z Grupą Ekspertów ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Rady Europy (GRETA).

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Straży Granicznej, Pan podinsp. Michał Grzelec, Naczelnik Wydziału dw. z Handlem Ludźmi w Biurze Kryminalnym KGP oraz Pan mjr SG Tomasz Nowak, ekspert w Zarządzie Operacyjno-Śledczym w KGSG zaprezentowali sposoby zwalczania handlu dziećmi przez organy ścigania.

Pani Irena Dawid-Olczyk, Prezes Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu​ La Strada, opowiedziała o wspieraniu dzieci w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. 

W dalszej częśći spotkania Pani Joanna Sosnowska opisała, jak przebiegały konsultacje MSWiA z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie przygotowania scenariuszy zajęć lekcyjnych dla młodzieży. Natomiast Pani Justyna Jarząbska z DAiPM MSWiA przedstawiła kampanie realizowane w różnych krajach oraz metody nieformalnej edukacji, które mogą mieć zastosowanie w przypadku nauczania o handlu ludźmi.

Przede wszystkim poruszono zagadnienia dotyczące:

 • zjawiska handlu ludźmi, w tym małoletnimi,
 • wypracowanego algorytmu dot. identyfikacji i postępowania wobec ofiar małoletnich,
 • dobrych praktyk organów ścigania w przypadku wykrycia, iż ofiarą handlu ludźmi jest dziecko,
 • współpracy z dzieckiem w ramach prowadzonego śledztwa,
 • opracowania scenariuszy zajęć lekcyjnych dla młodzieży w celu podniesienia ich świadomości nt. zagrożenia handlem ludźmi, jak i świadomości rodziców i nauczycieli,
 • sytuacji handlu dziećmi w Albanii oraz dobrych praktyk niesienia pomocy małoletnim ofiarom,
 • metod nauczania i materiałów informacyjnych opracowywanych przez rząd Albanii.

Tagi: MSWiA, handel dziećmi, Rada Europy, NMF

podziel się treścią: