Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Projekt "Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę"

Dodane dnia 29.09.2017

Projekt "Rising the awareness of Polish people who may be at risk of being trafficked while going abroad" realizowany jest w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

  • Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
    Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt ten wart jest 56 000 PLN, w tym 47 600 PLN stanowi finansowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Działania projektowe realizowane są przez Wydział ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania odbywają się przy wsparciu ekspertów zewnętrznych Koordineringsenheten for ofre for menneskenadel (KOM), norweskich instytucji i organizacji pozarządowych oraz Ambasady RP w Norwegii.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej z norweskimi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie oraz pozyskanie informacji na temat wykorzystania Polaków w Norwegii.

Projekt posłuży również poznaniu mechanizmów oraz rozwiązań mających zastosowanie w obszarze prewencji i zapobiegania handlowi ludźmi, a także wymianie doświadczeń i zebraniu dobrych praktyk, które mogłyby zostać przeniesione na działania na terytorium Polski. Ważnym elementem jest także rozpowszechnienie informacji o zagrożeniu wykorzystaniem wśród Polaków pracujących już w Norwegii.

Do działań projektowych należą:

- organizacja wizyty studyjnej w Oslo dla pięciu przedstawicieli z Polski (3 przedstawicieli MSWiA, 1 przedstawiciel Komendy Głównej Policji i 1 przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej). Podczas wizyty eksperci spotkają się z osobami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Norwegii. Celem wizyty jest zebranie materiałów niezbędnych do opracowania raportu dotyczącego sytuacji Polaków wyjeżdzających do pracy do Norwegii oraz tych, którzy już tam przebywają.

- opracowanie publikacji dotyczącej sytuacji handlu ludźmi w Polsce i Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę. Raport ten oparty będzie na informacjach i danych, które zostaną zdobyte podczas wizyty studyjnej w Norwegii. 

Tagi:

podziel się treścią: