Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Projekt "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

Dodane dnia 29.09.2017

Projekt "Evaluation and improvement of system for effective identification and support of child victims of trafficking in human beings" realizowany jest w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

  • Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
    Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt ten wart jest 30 000 PLN, w tym 25 500 PLN stanowi finansowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Działania projektowe realizowane są przez Wydział ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania odbywają się przy wsparciu ekspertów Rady Europy.

Celem projektu jest ocena i poprawa efektywności systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi oraz ustanowienie efektywnego i kompleksowego systemu wsparcia takich osób, który będzie w zgodzie ze standardami międzynarodowymi.

Ponadto założeniem jest zwiększenie skuteczności systemu identyfikacji małoletnich ofiar oraz zwiększenia świadomości nauczycieli, dzieci i rodziców nt. wykorzystywania małoletnich.

Do działań projektowych należą:

- przeprowadzenie badania dobrych praktyk oraz wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce,

- wizyta studyjna ekspertów Rady Europy (jednodniowe seminarium) - podczas spotkania zaproszeni goście omówią m.in. obecne standardy systemu identyfikacji małoletnich, dobre praktyki związane z identyfikacją małoletnich, a także planowane działania na kolejne lata, tj. stworzenie scenariuszy lekcji dla trzech grup wiekowych oraz komiksu,

- opracowanie raportu nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce.

Tagi:

podziel się treścią: