A A A

Konferencja rozpoczynająca współpracę Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy w dziedzinie przeciwdziałania handlowi ludźmi

Dodane dnia 09.03.2017

8 marca 2017 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyła się konferencja rozpoczynająca trójstronną współpracę Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy w dziedzinie ścigania handlu ludźmi oraz wsparcia ofiar tego przestępstwa.

8 marca 2017 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyła się konferencja rozpoczynająca trójstronną współpracę Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy w dziedzinie ścigania handlu ludźmi oraz wsparcia ofiar tego przestępstwa.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni funkcję Przewodniczącego międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Pan Wiceminister wskazał na skalę wykorzystania Polaków w Wielkiej Brytanii oraz potrzebę podjęcia współpracy bilateralnej i wielostronnej w celu skutecznego zwalczania tego procederu w kraju pochodzenia, tranzytowym i docelowym ofiar. Stronę Brytyjską reprezentowała Pani Sarah Newton, Parlamentarny Podsekretarz Stanu ds. Grup Społecznie Wrażliwych, Ich Ochrony i Zwalczania Ekstremizmu w brytyjskim Home Office, a Stronę Litewską Pan Česlovas Mulma, Wiceminister Spraw Wewnętrznych.

Ponadto, uczestnikami konferencji byli specjaliści wykwalifikowani w ściganiu handlu ludźmi, wspieraniu ofiar oraz projektowaniu strategii przeciwdziałania temu przestępstwu, tj. przedstawiciele policji, straży granicznej, prokuratury, resortów właściwych ds. wewnętrznych, organizacji pozarządowych oraz Kościoła z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy i Białorusi.

9 marca 2017 r. w Legionowie organizowane są pilotażowe warsztaty interaktywne dla polskich, brytyjskich i litewskich specjalistów, których celem jest usprawnienie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

Zapraszamy do lektury artykułu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15867,Wiceminister-Jakub-Skiba-handel-ludzmi-jest-haniebnym-procederem.html

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi