Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6772,Wyniki-konkursu-na-najlepsza-prace-licencjacka-lub-magisterska-poswiecona-proble.html
2019-10-24, 01:27

Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską poświęconą problematyce handlu ludźmi.

Dodane dnia 26.10.2015

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą problematyce handlu ludźmi. Na konkurs nadesłano 27 prac magisterskich i licencjackich.. Ich autorzy dotknęli wielu różnorodnych problemów, od historii zjawiska, poprzez obowiązujące regulacje, efektywność systemu zapobiegania po próby uchwycenia przekonań Polaków na temat handlu ludźmi.

Po wstępnej selekcji prac przeprowadzonej w Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w MSW, Jury w składzie:

Piotr Mierecki – Przewodniczący Jury. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej w MSW, od roku 2004 Sekretarz  międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Dr Witold Klaus - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW.

Dr Stana Buchowska - badaczka w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożycielka Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, koordynowała polski program prewencji handlu kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, długoletnia członkini  Zarządu organizacji "Global Alliance against Trafficking in Women" z siedzibą w Bangkoku.

zdecydowało się nagrodzić dwie prace:

I nagrodę i 4 000 zł. otrzymuje Antoni Zakrzewski za pracę licencjacką „Mogę dostarczyć Panu tyle kobiet, że możnaby niemi wypełnić cały okręt”. Handel ludźmi w Warszawie Dwudziestolecia międzywojennego.

Jury doceniło przede wszystkim oryginalne, nietuzinkowe przedstawienie historycznego aspektu problematyki handlu ludźmi w Polsce,  nowych, mało znanych faktów dotyczących nie tylko krajów docelowych w Ameryce Łacińskiej, Afryce Północnej, Europie Zachodniej, ale również  działań Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Autor sięgnął po wiele ciekawych materiałów źródłowych – od prasy, przez oficjalne dane, opracowania naukowe, po literaturę piękną i film. Źródła te poddane zostały krytycznej analizie i w ciekawy sposób skonfrontowane ze sobą. Praca uznana została za cenny   wkład  do dyskusji na temat historii handlu ludźmi w Polsce.

II nagrodę i 2 000 zł. otrzymuje Karolina Kosik za pracę magisterską Elementy „syndromu sztokholmskiego” w relacji sprawca - ofiara handlu ludźmi.

Praca nagrodzona została za próbę przybliżenia istoty  syndromu sztokholmskiego w przypadku ofiar handlu ludźmi. Syndrom ten  pojawia się jako negatywny skutek uboczny zniewolenia . Jego przejawynie zawsze sąrozpoznawane i brane pod uwagę na etapie ścigania przestępstwa,  w trakcie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Autorka opisała problem w sposób rzetelny, a wnioski oparła na analizie przypadków. Praca stanowi również przyczynek do dalszych badań poruszanego problemu, istotnego zarówno dla systemu wsparcia ofiar handlu ludźmi, jak i dla  ścigania sprawców.

III nagroda nie została przyznana.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  za zainteresowanie tematem handlu ludźmi i ogromny wysiłek, włożony w napisanie nadesłanych prac. 

Tagi:

podziel się treścią: