Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Modern Slavery Act – Brytyjska ustawa dotycząca handlu ludźmi zatwierdzona

Dodane dnia 01.04.2015

Nowa ustawa w całości dotycząca handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa wejdzie w życie. Brytyjski Parlament pracował nad ustawą od kwietnia 2014 roku, a 26 marca 2015 r., po uchwaleniu przez Parlament, podpisała ją Królowa Elżbieta.

Logo Rządu Wielkiej BrytaniiModern Slavery Act (Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie) znacząco poszerza możliwości wspierania i ochrony ofiar oraz daje organom ścigania dodatkowe narzędzia mające poprawić skuteczność ścigania sprawców.  Ponadto zawarte w niej regulacje mają zachęcać przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu eliminację wszelkich form pracy przymusowej i innych rodzajów wyzysku ze swoich łańcuchów dostaw.

Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii Theresa May stwierdziła, że nowe prawo wysyła najsilniejszy z możliwych sygnał w stronę przestępców, mówiący że jeżeli są zamieszani w ten nikczemny proceder, to zostaną aresztowani, osądzeni i zamknięci w więzieniu.

W zakresie ścigania przestępstwa handlu ludźmi nowa ustawa:

 • Zwiększa maksymalną karę za handel ludźmi z dotychczasowych 14 lat pozbawienia wolności do kary dożywocia;
 • Ma zagwarantować, że sprawcy skazani za handel ludźmi podlegać będą najsurowszym procedurom konfiskaty dóbr uzyskanych z przestępczej działalności;
 • Konsoliduje i upraszcza istniejące przepisy karne zbierając je w jednym miejscu;
 • Wprowadza możliwość wydania tzw. Slavery and Trafficking Prevention Order i Slavery and Trafficking Risk Order – aktów zawierających zakazy i nakazy kierowane do konkretnych adresatów, będących sprawcami przestępstw;
 • Usuwa lukę uniemożliwiającą Straży Granicznej prowadzenie działań na statkach znajdujących się na morzu wzmacniając jej uprawnienia.

W zakresie ochrony i wsparcia ofiar:

 • Wprowadza ustawową ochronę przed karaniem  ofiar handlu ludźmi;
 • Rozszerza możliwości zasądzania odszkodowań ;
 • Gwarantuje dzieciom wsparcia odpowiednio przygotowanych „Child Advocates”;
 • Rozszerza specjalne środki wsparcia dla ofiar w trakcie postępowania karnego;
 • Wprowadza ustawowe wytyczne dotyczące identyfikacji ofiar handlu ludźmi;
 • Wprowadza mechanizmy ochrony ofiar przebywających w Wielkiej Brytanii na podstawie wiz pracowniczych.

Ustawa ustanawia również stanowisko Komisarza Przeciwko Niewolnictwu. Jego rola polegać ma na wzmacnianiu działań organów ścigania i ich kontrolowanie na każdym poziomie. Ma to gwarantować ujawnianie i karanie sprawców oraz szybką identyfikację ofiar w celu udzielenia im odpowiedniej pomocy. Na to stanowisko powołany został Kevin Hyland.

Tagi: Handel ludźmi, Wielka Brytania, ustawa

podziel się treścią: