Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie walki z handlem ludzkimi narządami

Dodane dnia 27.03.2015

Czternaście państw, w tym również Polska, podpisało 25 marca 2015 roku w Santiago de Compostela (Hiszpania) Konwencję Rady Europy dotyczącą handlu ludzkimi narządami – pierwsze międzynarodowe porozumienie w tym zakresie.

Ikona reprezentująca usuwanie narządówKonwencja została otwarta do podpisu pierwszego dnia konferencji zorganizowanej przez Rząd Hiszpanii i Radę Europy dotyczącej zapobiegania handlowi organami i możliwości implementacji nowego porozumienia w tym zakresie. W konferencji udział wzięło ponad 200 ekspertów, przedstawicieli służby zdrowia, sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy policji.

Omawiany dokument ustanawia ramy prawne, do wdrożenia w obszarach takich jak zapobieganie handlowi narządami, ochrona ofiar i współpraca na poziomie krajowym i międzynarodowym zmierzająca do poprawy skuteczności ścigania tego przestępstwa.

Konwencja wprowadza również wymagania w zakresie zapewnienia przejrzystego, krajowego systemu usług transplantologicznych i równego dostępu do nich.

W Polsce wykorzystanie osób do pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy jest formą przestępstwa handlu ludźmi, za popełnienie którego grozi kara od 3 do 15 lat więzienia. Ofiary wykorzystane w ten sposób mają prawo otrzymać pomoc świadczoną w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego.

Do wejścia w życie Konwencji wymagana jest jej ratyfikacja.

Komunikat Rady Europy

Pełny tekst Konwencji [EN]

 

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi