Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Powołanie kujawsko-pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 18.03.2015

10 marca 2015 r. Wojewoda Kujawsko-pomorski powołał Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Zespoły wojewódzkie to regionalne platformy współpracy dla przedstawicieli administracji publicznej, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.Kujawsko-pomorski zespół jest już siódmym powołanym do życia.

Informacja na temat pozostałych zespołów wojewódzkich

Informacje dotyczące projektu "Improving national cooperation structures to prevent trafficking in human beings", dofinansowanego ze środków programu "PL-15" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w ramach implementacji którego członkowie zespołów przygotowani zostaną do przyszłej efektywnej pracy.

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi