Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Konferencja zamykająca i podsumowująca projekt FIGAS

Dodane dnia 10.03.2015

9 marca 2015r. odbyła się, zorganizowana przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja zamykająca i podsumowująca projekt FIGAS – Tworzenie Nowej Jakości w Systemie Eliminowania Handlu Ludźmi w Polsce.

Projekt był realizowany w latach 2013-2015 przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego (OBHL UW) wspólnie z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było zidentyfikowanie luk w systemie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce.

Zespół projektu, w składzie: ppłk SG A. Szmulew-Ziółkowska i ppłk SG dr P. Boćko, reprezentujący COSSG - Koszalin oraz dr S. Buchowska, E. Rokosz-Cebula, A. Rosińska i dr Ł. Wieczorek, kierowany przez prof.
Z. Lasocika przedstawił metodologię prowadzonych badań, w tym szczegóły analiz dokumentów prowadzonych spraw oraz badań terenowych w ośrodkach detencyjnych SG i w przejściach granicznych.

Tematem wiodącym konferencji była instytucja krajowego sprawozdawcy ds. handlu ludźmi
w krajach Unii Europejskiej. Doświadczeniami i osiągnięciami podzieliła się  pani Corinne Dettmeijer-Vermuelen, Krajowy Sprawozdawca ds. Handlu Ludźmi i Przemocy Seksualnej wobec Dzieci Królestwa Niderlandów. Debatę nt. zasadności powoływania i funkcjonowania takiego stanowiska, a  także przegląd realizacji art. 19 Dyrektywy 2011/36/EU w poszczególnych państwach Unii Europejskiej przeprowadziły: Vineta Polatside, reprezentująca Radę Państw Morza Bałtyckiego, Anna Rostocka - IOM, Irena Dawid-Olczyk z La Strady, Amy Weatherbaum i Julia Muraszkiewicz z Vrije Universiteit Brussel, Nicole Zuendorf-Hinte z Niemiec, Lasma Stabina z Łotwy.

Więcej na temat projektu FIGAS

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi