Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

9 października 2014 odbyła się konferencja, podsumowująca projekt ADSTRINGO.

Dodane dnia 16.10.2014

Konferencja ta byłą ostatnim z serii spotkań organizowanych w ramach projektu ADSTRINGO -Przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej poprzez usprawnienie współpracy, diagnozę problemów i wzmocnienie systemowego podejścia w Polsce i Federacji Rosyjskiej.

Logo projektu ADSTRINGOProjekt ten realizowany był w Polsce przez IOM we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi UW, w partnerstwie z Radą Państw Morza Bałtyckiego, jako część szerszej transnarodowej inicjatywy realizowanej przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.Logo Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi i Rady Państw Morza Bałtyckiego

Obejmował organizację spotkań krajowych, realizację badań i przygotowanie raportu na temat mechanizmów handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz opracowanie zaleceń dotyczących przeciwdziałania wykorzystaniu do pracy przymusowej i handlowi ludźmi w rejonie Państw Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu udział wzięli, między innymi, przedstawiciele Biura IOM w Warszawie, OBHL UW, MSW, Fundacji La Strada, Państwowej Inspekcji Pracy, organizacji pracodawców Pracodawcy RP oraz agencji zatrudnienia (EWL i Aterima).

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że praca przymusowa jest w Polsce realnym i istotnym problemem, który nie jest jednak w wystarczającym stopniu obecny w debacie publicznej i świadomości społecznej.

Ponadto prof. Zbigniew Lasocik z OBHL UW zaprezentował wyniki komponentu badawczego projektu.

Efektem działań OBHL jest również raport Handel ludźmi do pracy przymusowej:

„Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie”

Raport prezentuje wyniki badań OBHL prowadzone pomiędzy styczniem, a czerwcem 2013 roku. Założeniem badania było dotarcie do najnowszych informacji dotyczących handlu ludźmi do pracy przymusowej, szczególnie w odniesieniu do pracowników migracyjnych, analiza mechanizmów rekrutacji, metod kontroli i eksploatacji pracy, a także roli poszczególnych uczestników rynku pracy oraz możliwości zapobiegania pracy przymusowej i wyzyskowi.

Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie

  • Problem pracy przymusowej nie jest postrzegany jako bardzo istotny i wymagający pilnych oraz skutecznych działań. Szczególnie wyraźny jest brak zaangażowania związków zawodowych oraz stowarzyszeń pracodawców. Praca przymusowa powinna być ważnym tematem debaty publicznej w Polsce, a związki zawodowe i stowarzyszenia pracownicze powinny aktywnie angażować się w działania prowadzące do zapobiegania pracy przymusowej.
  • Budowanie świadomości społecznej oraz „społecznej infrastruktury” (np. sieci lokalnych organizacji) wskazywane jest przez ekspertów jako kluczowy instrument radzenia sobie z problemem pracy przymusowej.
  • Odrębne przestępstwo :pracy przymusowej powinno zostać wprowadzone do polskiego kodeksu karnego.
  • Powinien powstać centralny rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
  • Agencje zatrudnienia powinny sprawdzać wiarygodność pracodawców oraz podlegać profesjonalnemu i kompleksowemu szkoleniu.
  • Administracja publiczna powinna prowadzić kampanie informacyjne kierowane do podejmujących pracę cudzoziemców.

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu na komiks o handlu ludźmi

Spotkanie wykorzystano również jako okazję do wręczenia pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na komiks o handlu ludźmi „Handel ludźmi moimi oczami”. W załączniku zamieściliśmy broszurę prezentującą skróty nagrodzonych prac. Komiksy laureatów konkursu zostaną również wykorzystane w dalszych działaniach prewencyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Tagi: konferencja, praca przymusowa, ADSTRINGO

podziel się treścią: