Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Pokaz filmu "Niewolnicy XXI wieku" i debata na temat handlu ludźmi w warszawskiej Kinotece

Dodane dnia 19.05.2014

W niedzielę 18 maja, w ramach sekcji „Pogranicza” festiwalu filmów dokumentalnych Planet+ Doc Festival, w Kinotece w Warszawie odbył się pokaz filmu „Niewolnicy XXI wieku”.

Film w reżyserii Tiny Davis i Thomasa Robsahma, ukazuje dramatyczne losy ofiar handlu ludźmi w różnych częściach świata – Francji, Indiach, Ugandzie, Kambodży i Mołdawii. Obrazy różnych form wykorzystania i jego efektów oraz poruszające świadectwa ofiar brutalnie uświadamiają widzowi jak istotne jest zaangażowanie w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i powiązanym z nim przestępstwom.

Bezpośrednio po pokazie odbyła się debata na temat handlu ludźmi „Granice niewolnictwa? w której udział wzięli:Plakat reklamujący film Niewolnicy XXI wieku

  • Duco van Heel – External Relations Officer, Frontex;
  • prof. UW dr hab. Zbigniew Lasocik – Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Uniwersytet Warszawski;
  • mjr SG Tomasz Nowak – ekspert i kordynator ds. handlu ludźmi, Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej;
  • Irena Dawid-Olczyk – prezeska Fundacji „La Strada”.

Głównym celem debaty było przybliżenie charakteru powiązanych z handlem ludźmi zjawisk w Polsce i wskazanie możliwych sposobów przeciwdziałania im. Poszczególni uczestnicy mówili o najważniejszych, ze swojego punktu widzenia, aspektach tych zjawisk i problemach na jakie napotykają w swojej codziennej pracy. Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w dyskusji zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi kwestiami poruszanymi przez uczestników

W czasie debaty paneliści odpowiadali na pytania stawiane im przez prowadzącego dyskusję Adama Leszczyńskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej oraz osoby zgromadzane w sali.

Według mjr. Tomasza Nowaka podstawowa trudność nie pozwalająca rzetelnie ocenić rozmiary zjawiska, związana jest z nikłym poziomem samoidentyfikacji ofiar. Mino że liczba ujawnionych czynów jest stosunkowo niewielka (54 zidentyfikowane ofiary w roku 2013 i średnio ok. 30 śledztw rocznie), to rzeczywista skala problemu może być nawet kilkukrotnie wyższa.

Prof. Lasocik potwierdził, że przytaczana często za Kelvinem Balesem liczba 27 milionów ofiar handlu ludźmi na świecie jest jedynie oszacowaniem i wiele analiz (np. MOP) daje niższe wyniki. Jednocześnie zaznaczył jednak, że „ciemna liczba” jest w przypadku tego rodzaju przestępstw wielokrotnie wyższa od liczby czynów ujawnionych. Ponadto uwypuklił cywilizacyjny charakter zjawiska handlu ludźmi, podkreślając jednocześnie, że odpowiedzialność za jego zwalczanie rozkłada się równomiernie na państwo i społeczeństwo. Profesor opisał również specyfikę Polski na światowej mapie handlu ludźmi. Specyfika ta wynika z faktu, że Polska znajduje się obecnie w sytuacji w której jest jednocześnie krajem docelowym, tranzytowym, oraz miejscem pochodzenia ofiar.

Irena Dawid-Olczyk, zapytana o skalę występowania w Polsce przypadków zmuszania do prostytucji, stwierdziła że nie jest ona bardzo duża i problem dotyczy raczej setek niż tysięcy kobiet. Zwróciła przy tym uwagę na fakt, że w tym momencie znacząco narasta wzrasta liczba doniesień dotyczących pracy przymusowej. Problem ten wymaga dziś od nas większej niż dotychczas uwagi i podejmowania odpowiednich działań. Prezeska „La Strady” opowiadała również o współpracy fundacji ze służbami odpowiedzialnymi za ściganie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazała przy tym potrzebę profesjonalnego przygotowania jak największej ilości funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów do postępowania z ofiarami handlu ludźmi. Według Pani Dawid-Olczyk różnica w działaniu pomiędzy odpowiednio przygotowanymi i świadomymi funkcjonariuszami, a ich nieprzeszkolonymi kolegami jest bardzo duża.

Duco van Heel przybliżył uczestnikom podejście UE do problemu handlu ludźmi skupiające się na poszczególnych przypadkach oraz ochronie ofiar (victim centered approach). Wyraźnie zaznaczył, że w ocenie organów UE to właśnie ofiary są istotniejsze niż prowadzone śledztwa i sprawcy. Przybliżył również regulacje UE w zakresie ochrony ofiar przestępstw.

W trakcie dyskusji pojawił się problem zmuszania do żebractwa, który wzbudził spore emocje. Mjr Tomasz Nowak wyraźnie zaznaczył, że praktycznie żadna osoba żebrząca na ulicy nie robi tego wyłącznie na swój rachunek. Irena Dawid-Olczyk potwierdziła potrzebę prowadzenia akcji uświadamiającej skalę zjawiska zmuszania do żebractwa i promującej inne rodzaje dobroczynności. Mówiła również o chęci prowadzenia działań promujących społecznie odpowiedzialną konsumpcję i pokazujących jakie produkty włączone są w łańcuch dystrybucji powiązany z pracą przymusową.

Prof. Lasocik mówił o profilu sprawców, którymi są nie tylko członkowie zorganizowanych grup przestępczych, ale również ludzie nielegalnie wyzyskujący pracę ofiar – biznesmeni, a nawet gospodynie domowe. Wskazał również problem utraty autonomii przez ofiary. Irena Dawid-Olczyk naświetliła problem oporu ofiar wobec upubliczniania swoich historii, nawet w swoim najbliższym otoczeniu, a co za tym idzie również zgłaszania przestępstwa odpowiednim organom.

Kończąc dyskusję paneliści optymistycznie zgodzili się odnośnie tego, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie zwalczyć w Europie handel ludźmi i współczesne niewolnictwo.

Tagi: Handel ludźmi, film, debata, dyskusja

podziel się treścią: