Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6409,Skazani-za-handel-ludzmi-do-pracy-przymusowej.html
2021-11-27, 13:13

Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Skazani za handel ludźmi do pracy przymusowej

Dodane dnia 22.04.2014

W dniu 3 kwietnia 2014 r. przed Sądem Okręgowym w Legnicy zapadł wyrok w sprawie tzw. obozu pracy w Ścinawie. Sprawa dotyczyła wykorzystania 28 obywateli Rumunii do pracy o charakterze przymusowym.

 Obywatele Rumunii (w tym osoby małoletnie) otrzymywały propozycję pracy w Polsce, oferowano im wynagrodzenie na poziomie 600 – 2500 Euro miesięcznie, oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Pracownicy mieszkali w pomieszczeniach bez dostępu do ciepłej wody, ofiarom zabrano dokumenty i telefony, zmuszani byli do pracy po kilkanaście godzin dziennie, byli poniżani i zastraszani.

            Sprawa wyszła na jaw w 2012 roku, gdy dwóch obywateli Rumunii uciekło i zostało zatrzymanych w Krakowie bez dokumentów tożsamości. Złożone przez nich wyjaśnienia umożliwiły wszczęcie postępowania przeciwko ob. Rumunii Nikolae L., na ławie oskarżonych zasiedli także małżonka Kamila L. i brat Ioan L.

            Sąd w Legnicy skazał oskarżonych za handel ludźmi, wymierzył Nikolae L. karę 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, w przypadku pozostałych oskarżonych zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary, usłyszeli wyroki 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sprawcy zobowiązani zostali do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych 112 000 PLN (po 4 000 PLN dla każdego pokrzywdzonego) zadośćuczynienia, oraz 18 000 grzywny.

            Cudzoziemcy objęci byli pomocą Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, w takcie procesu sąd przesłuchiwał także ofiary handlu ludźmi, przy wykorzystaniu sprzętu do wideokonferencji. (ofiary wcześniej powróciły do kraju pochodzenia)

Wyrok nie jest prawomocny.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Legnicy

Tagi: Ścinawa, Legnica, obóz pracy, wyrok, praca przymusowa, Handel ludźmi

podziel się treścią: