Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6406,Podrozowac-odpowiedzialnie-akcja-Narodow-Zjednoczonych-przeciwko-handlowi-ludzmi.html
2021-11-27, 13:03

Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Podróżować odpowiedzialnie – akcja Narodów Zjednoczonych przeciwko handlowi ludźmi

Dodane dnia 07.03.2014

W tym tygodniu rozpoczęła się kampania pn. „Your Actions Count – Be a Resposible Traveller”, zachęcająca podróżnych do wspierania działań na rzecz walki z różnymi formami handlu ludźmi. Kampania została zorganizowana przez Światową Organizację Turystki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Kultury i Nauki (UNESCO).

  • Obrazek promujący akcję "Twoje działania też sie liczą!"
    Obrazek promujący akcję "Twoje działania też sie liczą!"

Głównymi celami przyświecającymi twórcom wydarzenia było zwiększenie świadomości osób podróżujących po świecie na temat najpowszechniejszych nielegalnych produktów i usług, do zakupu których mogą być zachęcane, ukazanie potencjalnych zdarzeń związanych z handlem ludźmi, a także udzielenie wskazówek dla konsumentów na temat tego, w jaki sposób dokonywać świadomych wyborów. Kampania została zaprezentowana podczas panelu poświęconego turystyce podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej w Berlinie.

Podejmowanie etycznych wyborów konsumenckich pozwala na redukcję zapotrzebowania na nielegalne dobra oraz umożliwia zachowanie dorobku naturalnego i kulturalnego społeczności, które odwiedzamy – powiedział Taleb Rafi, Sekretarz Generalny UNWTO.

Z kolei na potrzebę informowania turystów o tym, gdzie trafią ich pieniądze pochodzące z nielegalnego handlu wskazał Yuri Fedotov, Dyrektor Wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC). Podróżujący nie powinni dokładać do zysków generowanych przez zorganizowane grupy przestępcze, niezależnie od tego, czy dotyczą one sprzedaży ludzi, zwierząt, rzeczy, narkotyków, dóbr kultury czy przedmiotów sfałszowanych – podkreślił Fedotov.

UNODC informuje, że 55-60 procent zidentyfikowanych ofiar handlu ludźmi na świecie stanowią kobiety. Z kolei 27 procent wszystkich ofiar stanowią dzieci, z których dwie trzecie są dziewczynkami.

 

Plakat zawierający informacje o ofiarach handlu ludźmi w podziale na płeć i porady dla ofiar i świadków

 

Jeżeli uważasz, że jakaś osoba zmuszana jest do pracy wbrew własnej woli, wykorzystywana w inny sposób lub dostrzegasz niepokojące zdarzenie w barze, hotelu bądź restauracji, zgłoś to. Twoje działania mogą mieć znaczenie dla walki z wykorzystaniem seksualnym i pracą przymusową. Najbardziej narażone na tego typu zdarzenia są dzieci. Upewnij się, że nie staną się ofiarą wykorzystania w turystyce.

 

Opracowanie: adabrowska, MSW

 

 

Źródło: www.unodc.org

Tagi: kampania, prewencja, UNODC

podziel się treścią: