Handel Ludzmi

http://handelludzmi.eu/hl/kontakt/powiadom-policje/6159,Jestes-ofiara-lub-swiadkiem-handlu-ludzmi-Poinformuj.html
2018-05-21, 03:15
A A A

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj!

Dodane dnia 19.07.2013

Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Prześlij informację bezpośrednio na Policję, na adres:

handelludzmibsk@policja.gov.pl

Zadzwoń na numer telefonu zaufania:

+48 664 974 934

Lub wypełnij i wyślij poniższy formularz. Przekazanie informacji za pomocą formularza nie stanowi zawiadomienia o przestępstwie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego

*zaznacz więcej niż jedną odpowiedź jeśli, konieczne

*Krajowe Centrum Interwenycjn-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) powstało w kwietniu 2009 roku. Centrum jest w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Więcej informacji na stronie: www.kcik.pl

Tagi:

podziel się treścią: