Raport Trafficking in Persons 2016

(Dodane dnia 05 lipca 2016)

30 czerwca 2016 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2016. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej

Kampania społeczna w telewizji publicznej

(Dodane dnia 04 lipca 2016)

W weekend rozpoczęła się druga część kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą.

czytaj więcej

Publikacja Rady Europy i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Dodane dnia 30 czerwca 2016)

Rada Europy opublikowała raport "POWSTAWANIE DOBRYCH PRAKTYK WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ŚRODOWISKA BIZNESU ORAZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W SFERZE REDUKOWANIA POPYTU NA HANDEL LUDŹMI DLA CELÓW PRACY PRZYMUSOWEJ", przygotowany przez Mike'a Dottridge w ramach projektu “Improving Poland’s Capacity to Prevent Trafficking in Human Beings", współfinansowanego przez Fundusze norweskie

czytaj więcej

APLIKACJA SZKOLENIOWA IOM

(Dodane dnia 29 czerwca 2016)

16 czerwca 2016 roku, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - IOM zaprezentowała pierwszą w Polsce aplikację szkoleniową, stworzoną aby wspierać walkę z handlem ludźmi. Aplikacja powstała w ramach projektu "Współpraca i kompetencja kluczem do skutecznej walki z handlem ludźmi", realizowanego we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, a współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz KGSG.

czytaj więcej

Plakat promujący konkurs "Handel ludźmi moimi oczami"

Konkurs na komiks dla młodzieży pn. "Handel ludźmi moimi oczami"

(Dodane dnia 06 marca 2014)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na komiks o tematyce handlu ludźmi do pracy przymusowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pn. „Handel ludźmi moimi oczami”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku. Termin składania prac upływa natomiast w dniu 30 marca 2014 roku.

czytaj więcej