Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Projekty Norweskie 

Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi
Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi

Na skróty 

Zobacz także 

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoPublikacje Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UWHandel kobietami - Przewodnik dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Publikacja dotycząca sytuacji handlu ludźmi w Norwegii i Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę

(Dodane dnia Cz, 11 stycznia 2018)

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracował w ramach projektu pn. "Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę" publikację dotyczącą sytuacji handlu ludźmi w Norwegii i Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę. Raport ten oparty został na zebranych podczas wizyty studyjnej w Norwegii informacjach.

czytaj więcej

Raport nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce

(Dodane dnia Cz, 11 stycznia 2018)

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracował w ramach projektu pn. " Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi" raport nt. najlepszych praktyk i wyzwań systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu ludźmi w Polsce.

czytaj więcej

Seminarium w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

Wizyta studyjna w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich pn. "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

(Dodane dnia Po, 30 października 2017)

W dniu 28 września br. w ramach projektu „Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi”, współfinansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej PL 15 Norweskiego Mechanizmu Finansowego, odbyła się wizyta studyjna w Warszawie, w której uczestniczyła Pani Lorena Xhani, przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Albanii. W ramach wizyty zorganizowano seminarium eksperckie.

czytaj więcej