Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Projekty Norweskie 

Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi
Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi

Na skróty 

Zobacz także 

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoPublikacje Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UWHandel kobietami - Przewodnik dla ofiarRaport z badań na temat handlu dziećmiBadanie opinii publicznej 2009-2010

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt "Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę"

(Dodane dnia Pt, 29 września 2017)

Projekt "Rising the awareness of Polish people who may be at risk of being trafficked while going abroad" realizowany jest w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

czytaj więcej

Projekt jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi"

(Dodane dnia Pt, 29 września 2017)

Projekt "Evaluation and improvement of system for effective identification and support of child victims of trafficking in human beings" realizowany jest w ramach programu PL-15 “Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

czytaj więcej

Raport Trafficking in Persons 2017

(Dodane dnia Śr, 09 sierpnia 2017)

28 czerwca 2017 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2017. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

czytaj więcej